الکتروسیستم پارس

مجری دربهای اتوماتیک و سیستمهای حفاظتی وامنیتی 

شیراز : خیابان قصردشت نبش خیابان صورتگر مجتمع تجاری ولی عصر 

تلفکس : 32334209-071